Back to Top

Author Archives: Jakub Maćkowiak

Prezentacja projektu BioCoke4FAI na „Project Kick-off Conference” organizowanym przez NCBR

W dniach 14-15 czerwca miały miejsce dwa wydarzenia zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju związane z realizacją projektów w ramach programu „Badania Stosowane”, Fundusze Norweskie i EOG. W pierwszym dniu miało miejsce wydarzenie on-line „Project Kick-off Conference” na którym w ramach 7 sesji tematycznych miały miejsce prezentacje projektów z bieżącej edycji wspomnianego wyżej programu. W ramach konferencji zaprezentowany został projekt  BioCoke4FAI  – Bio-coke for ferroalloys industry production realizowany wspólnie z Instytutem SINTEF (Norwegia) oraz partnerami przemysłowymi z Norwegii – Eramet oraz Polski – Koksownią Częstochowa Nowa. ICHPW pełni rolę Promotora Projektu. W sesji, udział wzięli również nasi norwescy partnerzy. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu  produkcji żelazostopów stosowanych w przemyśle hutniczym. W drugim dniu miały miejsce „Warsztaty dla Promotorów Projektów”, w których udział brali m.in. pracownicy ICHPW zaangażowani w realizację projektu. W warsztatach wzięło udział 150 osób zarówno z Polski jak i Norwegii. Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na: www.biocoke4fai.pl oraz na facebooku – zachęcamy do polubienia naszego profilu.

Rozpoczęcie realizacji projektu BioCoke4FAI

Ruszyła realizacja projektu pt. „Bio-coke for ferroalloys industry production” o akronimie BioCoke4FAI, który otrzymał dofinansowanie w konkursie POLNOR 2019 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 20 października 2020 r. w Warszawie. Celem projektu BioCoke4FAI jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu  produkcji żelazostopów.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2021 do 31.12.2023 przez Polsko-Norweskie Konsorcjum reprezentowane przez:

  • INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA – Promotor Projektu (Polska)
  • SINTEF AS – partner naukowy (Norwegia)
  • KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. – partner przemysłowy (Polska)
  • ERAMET NORWAY – partner przemysłowy (Norwegia)

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 792 278,00 PLN

Kwota dofinansowania: 6 275 990,46 PLN

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr  NOR/POLNOR/BioCoke4FAI/0070/2019-00

BIOCOKE4FAI – pierwsze spotkanie projektowe

W dniu 25 stycznia 2021 odbyło się spotkanie inauguracyjne (Kick-off meeting) projektu o akronimie BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu  produkcji żelazostopów stosowanych w przemyśle hutniczym. Spotkanie zostało zorganizowane przez ICHPW, które pełni rolę Promotora Projektu. Projekt jest realizowany w ramach programu POLNOR 2019 przez konsorcjum polsko-norweskie: ICHPW (Polska, Promotor projektu), SINTEF (Norwegia, partner naukowy), ERAMET (Norwegia, partner przemysłowy – producent żelazostopów) oraz KCN – Koksownia Częstochowa Nowa (Polska, partner przemysłowy – producent koksu). Kierownikiem projektu jest pracownik ICHPW – dr inż. Michał Rejdak. Z uwagi na obecną sytuacje związaną z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się za pośrednictwem MS Teams. Spotkanie było podzielone na trzy części. W pierwszej części wszyscy partnerzy zaprezentowali zakres działalności swoich jednostek. W drugiej części omówiono podstawowe założenia realizowanego projektu, zakres prac B+R i szczegółowo przedyskutowano rolę poszczególnych partnerów w ramach jego realizacji. W trzeciej części poruszano sprawy organizacyjne związane z bieżącą realizacją projektu. Główną ideą projektu jest wytworzenie hybrydowego reduktora opartego na mieszankach węglowo-biomasowych (zastąpienie nieodnawialnego kopalnego węgla pierwiastkowego tworzącego strukturę koksu węglem ze źródeł odnawialnych – biomasy) i weryfikacja jego przydatności w skali pilotowej.