W dniu 25 stycznia 2021 odbyło się spotkanie inauguracyjne (Kick-off meeting) projektu o akronimie BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu  produkcji żelazostopów stosowanych w przemyśle hutniczym. Spotkanie zostało zorganizowane przez ICHPW, które pełni rolę Promotora Projektu. Projekt jest realizowany w ramach programu POLNOR 2019 przez konsorcjum polsko-norweskie: ICHPW (Polska, Promotor projektu), SINTEF (Norwegia, partner naukowy), ERAMET (Norwegia, partner przemysłowy – producent żelazostopów) oraz KCN – Koksownia Częstochowa Nowa (Polska, partner przemysłowy – producent koksu). Kierownikiem projektu jest pracownik ICHPW – dr inż. Michał Rejdak. Z uwagi na obecną sytuacje związaną z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się za pośrednictwem MS Teams. Spotkanie było podzielone na trzy części. W pierwszej części wszyscy partnerzy zaprezentowali zakres działalności swoich jednostek. W drugiej części omówiono podstawowe założenia realizowanego projektu, zakres prac B+R i szczegółowo przedyskutowano rolę poszczególnych partnerów w ramach jego realizacji. W trzeciej części poruszano sprawy organizacyjne związane z bieżącą realizacją projektu. Główną ideą projektu jest wytworzenie hybrydowego reduktora opartego na mieszankach węglowo-biomasowych (zastąpienie nieodnawialnego kopalnego węgla pierwiastkowego tworzącego strukturę koksu węglem ze źródeł odnawialnych – biomasy) i weryfikacja jego przydatności w skali pilotowej.