Ruszyła realizacja projektu pt. „Bio-coke for ferroalloys industry production” o akronimie BioCoke4FAI, który otrzymał dofinansowanie w konkursie POLNOR 2019 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 20 października 2020 r. w Warszawie. Celem projektu BioCoke4FAI jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu  produkcji żelazostopów.

Projekt będzie realizowany od 01.01.2021 do 31.12.2023 przez Polsko-Norweskie Konsorcjum reprezentowane przez:

  • INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA – Promotor Projektu (Polska)
  • SINTEF AS – partner naukowy (Norwegia)
  • KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. – partner przemysłowy (Polska)
  • ERAMET NORWAY – partner przemysłowy (Norwegia)

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 792 278,00 PLN

Kwota dofinansowania: 6 275 990,46 PLN

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr  NOR/POLNOR/BioCoke4FAI/0070/2019-00