W dniach 14-15 czerwca miały miejsce dwa wydarzenia zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju związane z realizacją projektów w ramach programu „Badania Stosowane”, Fundusze Norweskie i EOG. W pierwszym dniu miało miejsce wydarzenie on-line „Project Kick-off Conference” na którym w ramach 7 sesji tematycznych miały miejsce prezentacje projektów z bieżącej edycji wspomnianego wyżej programu. W ramach konferencji zaprezentowany został projekt  BioCoke4FAI  – Bio-coke for ferroalloys industry production realizowany wspólnie z Instytutem SINTEF (Norwegia) oraz partnerami przemysłowymi z Norwegii – Eramet oraz Polski – Koksownią Częstochowa Nowa. ICHPW pełni rolę Promotora Projektu. W sesji, udział wzięli również nasi norwescy partnerzy. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu  produkcji żelazostopów stosowanych w przemyśle hutniczym. W drugim dniu miały miejsce „Warsztaty dla Promotorów Projektów”, w których udział brali m.in. pracownicy ICHPW zaangażowani w realizację projektu. W warsztatach wzięło udział 150 osób zarówno z Polski jak i Norwegii. Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na: www.biocoke4fai.pl oraz na facebooku – zachęcamy do polubienia naszego profilu.