W dniach 14-16 czerwca w Wisle odbyła się coroczna międzynarodowa konferencja Mineral Engineering Conference – MEC2023. W ramach konferencji został zaprezentowany referat pt. Bio-coke as a reductant for the ferroally smelting process. Konferencja stanowi forum dla wymiany wiedzy, doświadczeń oraz integracji specjalistów wywodzących się z nauki i przemysłu, przedstawicieli przemysłu wydobywczego, naukowców i specjalistów zajmujących się zagadnieniami z zakresu badań właściwości i wykorzystania surowców mineralnych, a także przedstawicieli jednostek badawczych, przedsiębiorstw branżowych oraz władz górniczych.