Pod koniec marca odbyło się czwarte spotkanie projektowe w ramach projektu BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu, naukowcy z norweskiego instytutu SINTEF, inżynierowie i technolodzy z norweskiej firmy produkującej żelazostopy ERAMET oraz Koksowni Częstochowa Nowa, a także pracownicy Instytutu Technologii Paliw i Energii (ITPE). Tym razem organizatorem i gospodarzem spotkania była Koksownia Częstochowa Nowa sp. z o.o. (KCN). Spotkanie podzielone było na trzy części. W pierwszej części merytorycznej uczestnicy zaprezentowali bieżące rezultaty realizacji projektu, w tym wyniki badań wpływu dodatku różnego rodzaju bio-komponentów (m.in. węgli drzewnych i biomasy odpadowej z produkcji spożywczej) na parametry strukturalne i jakościowe bio-koksu wytwarzanego w skali wielkolaboratoryjnej oraz pilotowej.

Norwescy partnerzy zaprezentowali wyniki oceny parametrów wytworzonego w ITPE w ramach WP2 bio-koksu w aspekcie wykorzystania go w łukowych piecach elektrycznych oraz aspekty ekologiczne jego zastosowania. Na tym etapie pracy skonkludowano, że bio-koks otrzymywany na bazie mieszanek węglowo-biomasowych spełnia wymagania stawiane reduktorom węglowym, a jego przydatność należy zweryfikować w trakcie testów pilotowych, które odbędą się w czerwcu i sierpniu b.r. w SINTEF. Po omówieniu spraw merytorycznych i organizacyjnych, uczestnicy udali się na wizytę technologiczną na obiektach produkcyjnych Koksowni – wydziale produkcji koksu i przerobu węglopochodnych oraz laboratorium.

Kolejnego dnia, wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą technologiczną pilotowego pieca koksowniczego z ruchomą ścianą w Koksowni Liberty Steel w Ostrawie. Z wykorzystaniem wspomnianego pieca realizowane są testy pilotowe wytwarzania bio-koksu. Koksownia Liberty Steel jest podwykonawcą w ramach etapu realizowanego przez KCN. Bio-koks wytworzony w piecu pilotowym będzie przeznaczony do wspomnianych testów wytopu żelazostopów w piecu doświadczalnym w SINTEF. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu, ciekawe prezentacje i owocne dyskusje.