W dniach 11-12 stycznia 2023 r. w ramach projektów PreMa i BioCoke4FAI odbyły się warsztaty hybrydowe na temat: BIOCARBON – zielona alternatywa dla redukcji śladu węglowego produkcji zelazostopów FeMn. Wydarzenie odbyło się w Dolnym Kubinie na Słowacji. Gospodarzem warsztatów był słowacki producent żelazostopów OFZ, a. s. W wydarzeniu wzięło udział 88 osób z 8 krajów (Słowacja, Polska, Norwegia, Francja, Brazylia, Hiszpania, Ukraina, RPA), z czego 50 on-line.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia związane z redukcją emisji dwutlenku węgla w przemyśle produkującym żelazostopy poprzez wykorzystanie surowców pochodzenia odnawialnego – bio – węgla

W ramach warsztatów omówiono wykorzystanie bio-węgla w produkcji żelazostopów, doświadczenia badawcze i przemysłowe związane z próbami wykorzystania bio-węgla, a także zagadnienia związane z jego wytwarzaniem – właściwościami oraz surowcami do jego produkcji. Prezentacje uczestników były bardzo interesujące, a dyskusja bardzo owocna. Jednym z wygłaszanych referatów był referat pracownika naszego Instytutu Michała Rejdak (Zakładu Technologii Koksowniczych) oraz Michała Książka z norweskiego Instytutu Badawczego SINTEF z Tronheim, którzy wspólnie zaprezentowali bieżące rezultaty uzyskane w trakcie realizacji projektu BioCoke4FAI – Bio-coke for ferroalloys industry production. Zagadnienie funkcji reduktorów węglowych w procesie wytwarzania żelazostopów zostało szczegółowo omówione w prezentacji wygłoszonej przez Eli Ringdalen z SINTEF.

Podczas dwudniowych warsztatów, uczestnicy mieli okazje zapoznać się z całym szeregiem ciekawych referatów poruszających zagadnienia związane ww. tematyką zarówno z punktu widzenia producentów węgla drzewnego (bio-wegla), jego potencjalnych użytkowników – producentów żelazostopów jak i jednostek naukowo-badawczych zajmujących się zagadnieniem wytwarzania, oceny parametrów jakościowych i użytkowania tego typu materiałów. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznać się z infrastruktura technologiczną firmy OFZ a. s, produkującej szeroki asortyment żelazostopów krzemu i manganu, drutów rdzeniowych oraz produktów ubocznych z produkcji żelazostopów

Tego typu wydarzenia są doskonałą platformą do wymiany poglądów i tworzenia nowych pomysłów na branżę proekologiczną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom oraz uczestnikom.

Dodatkowe informacje można znaleźć:

https://www.aspire2050.eu/prema/New-Event/key-take-aways-prema-biocarbon-workshop