Back to Top

Author Archives: Grzeszczyk sp. z o.o.

72-gi coroczny meeting ICCP

W dniach 19-24 września 2021 r. w czeskiej Pradze, odbył się 72-gi coroczny meeting ICCP (International Committee for Coal and Organic Petrology) w ramach którego zorganizowano Sympozjum pt.:„Future of Coal and Organic Petrology in the Era of Transition from Fossil to Renewable Fuels”. Spotkanie organizowane było przez Czeską Akademię Nauk w Pradze, Uniwersytet Masaryk z Brna, Uniwersytet Karola z Pragi. W spotkaniu i sympozjum uczestniczyli badacze z całego świata w tym z : Polski, Czech, Węgiel, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Holandii, Grecji, Serbii, Rumunii, Portugalii, USA, Kanady, Brazylii, Kolumbii, Indii, Australii, RPA.

W konferencji z ramienia Instytutu  uczestniczyła dr inż. Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi prezentując m.in. poster pt.: The influence of biochar addition to coking blend on coke structure and quality” autorstwa: M. Wojtaszek-Kalaitzidi ,  M. Rejdak, G. Gałko, B. Mertas. Poster zawierał wstępne wyniki dotyczące testów pirolizy różnych rodzajów biomasy zrealizowane w ramach projektu BioCoke4FAI – Bio-Coke for Ferroalloys Industry Production.

Wizyta robocza dra inż. Michała Książka – pracownika SINTEF – partnera badawczego projektu BioCoke4FAI

W czwartek 24 czerwca miała miejsce wizyta robocza przedstawiciela naszego partnera badawczego w ramach projektu BioCoke4FAI – dra inż. Michała Książka z instytutu badawczego SINTEF z Norwegii. W ramach owocnej wizyty zaprezentowano infrastrukturę badawczą Instytutu, w tym poszczególne instalacje i aparaturę analityczną wykorzystywaną podczas realizacji naszego wspólnego projektu. Podczas spotkania omówiono również zakres badań realizowany w ramach rozpoczynającego się kolejnego etapu projektu, którego liderem jest SINTEF.

Projekt o akronimie BioCoke4FAI realizowany jest wspólnie z Instytutem SINTEF (Norwegia) oraz partnerami przemysłowymi z Norwegii – Eramet oraz z Polski – Koksownią Częstochowa Nowa. IChPW pełni rolę Promotora Projektu. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania bio-koksu dla przemysłu produkcji żelazostopów stosowanych w przemyśle hutniczym. Projekt Bio-coke for ferroalloys industry production – realizowany jest w Zakładzie Technologii Koksowniczych.

Więcej na temat projektu można dowiedzieć się na: www.biocoke4fai.pl oraz na facebooku – zachęcamy do polubienia naszego profilu.