W dniach 19-24 września 2021 r. w czeskiej Pradze, odbył się 72-gi coroczny meeting ICCP (International Committee for Coal and Organic Petrology) w ramach którego zorganizowano Sympozjum pt.:„Future of Coal and Organic Petrology in the Era of Transition from Fossil to Renewable Fuels”. Spotkanie organizowane było przez Czeską Akademię Nauk w Pradze, Uniwersytet Masaryk z Brna, Uniwersytet Karola z Pragi. W spotkaniu i sympozjum uczestniczyli badacze z całego świata w tym z : Polski, Czech, Węgiel, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Holandii, Grecji, Serbii, Rumunii, Portugalii, USA, Kanady, Brazylii, Kolumbii, Indii, Australii, RPA.

W konferencji z ramienia Instytutu  uczestniczyła dr inż. Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi prezentując m.in. poster pt.: The influence of biochar addition to coking blend on coke structure and quality” autorstwa: M. Wojtaszek-Kalaitzidi ,  M. Rejdak, G. Gałko, B. Mertas. Poster zawierał wstępne wyniki dotyczące testów pirolizy różnych rodzajów biomasy zrealizowane w ramach projektu BioCoke4FAI – Bio-Coke for Ferroalloys Industry Production.