Z przyjemnością informujemy że artykuł naszego zespołu został opublikowany na łamach czasopisma Energies MDPI – „A Study on Bio-Coke Production—The Influence of Bio-Components Addition on Coke-Making Blend Properties”

Zapraszamy do lektury:

https://www.mdpi.com/1996-1073/15/18/6847