Back to Top

Zespół projektowy

Komitet sterujący projektu (PSC)

 • Michał Rejdak – Kierownik projektu + kierownik WP2 – Adiunkt – ITPE
 • Małgorzata Wojtaszek-Kalaitzidi – kierownik WP1 – ITPE
 • Michał Książek – kierownik WP3  – Badacz– SINTEF
 • Sten Yngve Larsen – kierownik WP4 Leader – Starszy specjalista B+R – ERAMET NORWAY AS
 • Grzegorz Gałko – kierownik WP5 – Adjunkt – ITPE
 • Robert Baron – kierownik WP6 – Główny technolog – KCN Częstochowa
 • Ingeborg Solheim – WP7 Leader – Badacz – SINTEF

Zespół doradczy

 • Aleksander Sobolewski – Dyrektor ITPE
 • Jarosław Zuwała – Zastepca dyrektora ds. B+R, ITPE
 • Rune Holmen – Kierownik badawczy SINTEF
 • Eli Ringdalen –  Starszy badacz, SINTEF
 • Bjarne Meland, Starszy metalurg, Eramet Norway AS
 • Piotr Szecówka – Dyrektor produkcji, KCN
 • Marta Wojciechowska – Kierownik biura jakości, KCN