Back to Top

Zakres prac B+R


R&D scope
Dobór i kompleksowa analiza właściwości fizykochemicznych surowców do produkcji biokoksu na bazie mieszanek węgiel-biomasa (ITPE) Badania nad produkcją i ocena parametrów fizykochemicznych produkowanego bio-koksu (ITPE) Badanie właściwości bio-koksu podczas wytwarzania żelazostopów manganowych (SINTEF) Przemysłowa ocena wykorzystania biokoksu do wytwarzania żelazostopów manganowych (ERAMET) Analiza bio-koksu produkowanego w pilotowym piecu koksowniczym w KCN i pilotowym piecu w SINTEF (opracowanie wytycznych technologicznych dla produkcji bio-koksu) (ITPE) Testy produkcji bio-koksu w skali pilotowego pieca koksowniczego (KCN) Badania weryfikacyjne wykorzystania bio-koksu w piecu łukowym w skali pilotowej (SINTEF)

• WP1 – Dobór i kompleksowa analiza właściwości fizykochemicznych surowców do produkcji biokoksu na bazie mieszanek węgiel-biomasa (ITPE)
• WP2 – Badania nad produkcją i ocena parametrów fizykochemicznych produkowanego bio-koksu (ITPE)
• WP3 – Badanie właściwości bio-koksu podczas wytwarzania żelazostopów manganowych (SINTEF)
• WP4 – Przemysłowa ocena wykorzystania biokoksu do wytwarzania żelazostopów manganowych (ERAMET)
• WP5 – Analiza bio-koksu produkowanego w pilotowym piecu koksowniczym w KCN i pilotowym piecu w SINTEF (opracowanie wytycznych technologicznych dla produkcji bio-koksu) (ITPE)
• WP6 – Testy produkcji bio-koksu w skali pilotowego pieca koksowniczego (KCN)
• WP7 – Badania weryfikacyjne wykorzystania bio-koksu w piecu łukowym w skali pilotowej (SINTEF)