Back to Top

Podstawowe informacje

Bio-coke for ferroalloys industry production                                 
Akronim: BioCoke4FAI

Celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii wytwarzania biokoksu dla przemysłu produkcji żelazostopów.
Skład konsorcjum realizującego projekt:

Instytut Instytut Technologii Paliw i Energii – promotor projektu (Polska)
SINTEF AS – partner badawczy (Norwegia)
ERAMET NORWAY AS – partner przemysłowy (Norwegia)
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. – partner przemysłowy (Polska)

Okres realizacji projektu:     01.01.2021 – 31.12.2023
Wartość projektu:   6 792 278,00 PLN
Wysokość dofinansowania:  6 275 990,46 PLN
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach umowy nr: NOR/POLNOR/BioCoke4FAI/0070/2019-00.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 941 398,57 PLN