Back to Top

Partnerzy

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum polsko-norweskie. Podmioty wchodzace w skład konsorcjum to doświadczone jednostki badawcze o ugruntowanej pozycji w przemyśle koksowniczym (ICHPW) i metalurgicznym (SINTEF) oraz czołowi producenci koksu (KCN) i żelazostopów (ERAMET). W skład składu wchodzą jednostki z obszaru badań i rozwoju oraz biznesu i przemysłu, co tworzy unikalną interakcję nauki i przemysłu z możliwością wymiany doświadczeń i pomysłów.

Maps of Partners

Instytut Technologii Paliw i Energii (ITPE) – Promotor Projektu –  Instytut powstał w 1955 roku i posiada kategorię A. Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu jest Państwowym Instytutem Badawczym z ponad 65-letnią tradycją o ugruntowanej pozycji na rynku. Instytut prowadzi badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwarzaniu w procesach zgazowania, pirolizy i spalania. W ramach realizowanych prac Instytut kładzie duży nacisk na kwestie ochrony środowiska, w szczególności na ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz gazów cieplarnianych. Zarówno w ostatnich latach jak i obecnie Instytut uczestniczy uczestniczy w wielu projektach badawczo-wdrożeniowych związanych z rozwojem technologii koksowniczych. ITPE kieruje WP 1, 2 i 5 projektu BioCoke4FAI.


SINTEF AS – Partner Badawczy – został założony w 1950 roku przez dawny Norweski Instytut Technologiczny, który dziś jest częścią Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Trondheim. W wyniku rozwoju i fuzji z innymi instytutami Sintef stał się jedną z największych niezależnych organizacji badawczych w Europie. Obecnie, Sintef jest jedną z największych niezależnych organizacji badawczych w Europie. Każdego roku realizują kilka tysięcy projektów dla małych i dużych klientów. Sintef opracowuje rozwiązania i innowacje dla klientów na całym świecie. Rozwijają wiedzę i technologie, które są wykorzystywane w praktyce. Sintef zatrudnia 2000 pracowników, którzy pracują w sektorach innowacji, badań stosowanych, rozwoju technologii, wiedzy i rozwiązań dla dużych i małych klientów na całym świecie. SINTEF kieruje WP3 i WP7 projektu BioCoke4FAI.


Eramet Norway

Eramet Norway AS – Partner przemysłowy – jest jednym z najbardziej zrównoważonych i rentownych producentów stopów manganu na świecie. Firma zatrudnia 510 pracowników, a jej działalność sprawia, że ​​Grupa ERAMET jest drugim co do wielkości producentem rudy manganu na świecie i największym producentem rafinowanych stopów manganu. Grupa koncentruje się na górnictwie i przemyśle metalurgicznym i jest głównym globalnym graczem w trzech obszarach biznesowych: stali specjalnej, manganu i niklu. Pracownicy pracujący w Eramet Norway to zarówno praktykanci, operatorzy procesów, jak i badacze na poziomie doktoranckim. Dzięki strategicznej pozycji grupy badawczo-rozwojowej Eramet Norway zlokalizowanej w SINTEF i NTNU w Trondheim, Eramet Norway aktywnie uczestniczy i zapewnia długoterminowe partnerstwo badawczo-rozwojowe w kilku dużych projektach wspieranych przez Norweską Radę ds. Badań Naukowych, skupiając się m.in. na efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz rozwóju reduktorów biowęglowych. ERAMET jest liderem WP4 projektu BioCoke4FAI.


Koksownia Częstochowa Nowa (KCN)

Koksownia Częstochowa Nowa (KCN) – Partner Przemysłowy – to przedsiębiorstwo produkujące koks. Jest jednym z największych producentów koksu w Polsce ze średnią produkcją ok. 1 mln ton koksu rocznie. Zakład przemysłowy składa się z 3 baterii koksowniczych pracujących w systemie wsadu ubijanego, w tym dwóch najnowocześniejszych baterii koksowniczych w Polsce. Koksownia powstała w latach 60-tych XX wieku. Od 2009 roku jednym z głównych udziałowców koksowni KCN jest Grupa Zarmen. Większość wyprodukowanego koksu trafia do klientów z rynku europejskiego. W swojej ofercie KCN posiada koks odlewniczy i wielkopiecowy. KCN uczestniczył i uczestniczy w wielu projektach badawczo-rozwojowych w zakresie technologii koksowniczych. KCN prowadzi WP6 projektu BioCoke4FAI.