Back to Top

Idea projektu

Polski przemysł koksowniczy jest największym w Europie eksporterem wysokiej jakości koksu. Polski koks wykorzystywany jest głównie w wielkich piecach do produkcji surówki oraz jako reduktor w procesach wytapiania żelazostopów w hutach norweskich. Żelazostopy to dodatki uszlachetniające do produkcji stali najwyższej jakości, w tym stali specjalnego przeznaczenia. Norweski przemysł żelazostopów produkuje ponad 1 mln ton żelazostopów rocznie (tj. FeSi/Si, FeMn/SiMn). Ponieważ surowce pochodzenia kopalnego (węgiel i koks) są wykorzystywane jako surowce do redukcji rudy, przemysł żelazostopów jest znaczącym emitentem CO2 i odpowiada za około 5% całkowitych przemysłowych emisji CO2  w Norwegii. W związku z niekorzystnym wpływem gazów cieplarnianych na klimat, w szczególności CO2, polityka Unii Europejskiej zakłada i ma na celu ograniczenie emisji CO2 o 40% do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest wymiana reduktorów opartych na paliwach kopalnych na nisko- lub zeroemisyjne reduktory odnawialne – m.in. pochodzenie biomasy. Idea realizowanego projektu opiera się na produkcji hybrydowego reduktora z wykorzystaniem mieszanek węgiel-biomasa (częściowe zastąpienie nieodnawialnego węgla pierwiastkowego tworzącego strukturę koksu węglem ze źródeł odnawialnych) i zweryfikowaniu jego przydatności w skali pilotażowej. Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii produkcji biokoksu dla przemysłu żelazostopów (stopów Mn). Nowatorski materiał – biokoks będzie stanowił zrównoważony i konkurencyjny kosztowo reduktor do produkcji żelazostopów. Wdrożenie tej technologii, czyli wykorzystanie biokoksu do produkcji żelazostopów w elektrycznych piecach łukowych, ograniczy emisje CO2 z ich produkcji.

• Opracowanie innowacyjnej i opłacalnej ekonomicznie technologii produkcji biokoksu dla przemysłu żelazostopów (SiMn i FeMn)

• Wytworzenie biokoksu – hybrydowego reduktora zawierający węgiel kopalny i węgiel odnawialny – pochodzenia biomasowego – wprowadzenie do matrycy koksu odnawialnego wegla pierwiastkowego.

Aby sprostać postawionemu wyzwaniu doświadczone jednostki badawcze o ugruntowanej pozycji w przemyśle koksowniczym (ITPE) i metalurgicznym (SINTEF) oraz wiodących producentów koksu (KCN) i żelazostopów (ERAMET) połączyły siły i utworzyły konsorcjum projektowe. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 36 miesięcy i składa się z 7 Pakietów Roboczych (Etapów), których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów projektu. Korzyści z realizacji projektu odniosą wszyscy członkowie konsorcjum – w jego skład wchodzą jednostki z obszaru badań i rozwoju oraz biznesu i przemysłu, co tworzy unikalną interakcję nauki i przemysłu z możliwością wymiany doświadczeń i pomysłów. Kontakty nawiązane w trakcie realizacji projektu stworzą w przyszłości możliwości współpracy przy realizacji prac badawczych poprzez zacieśnianie kontaktów pomiędzy partnerami polskimi i norweskimi.

Schemat produkcji biokoksu